Vážení a milí čtenáři,

dvě ze tří studií, které jsme zařadili do letošního třetího čísla Opus musicum, se zabývají řemeslem v jeho rozličných podobách. Je zajímavé, jak často se v hudební historii s tímto fenoménem setkáme. Nejedná se zdaleka jen o stavbu hudebních nástrojů, která se...