Vážení a milí čtenáři,

dalo by se vypozorovat, že tenká červená nit se vine všemi čtyřmi studiemi, které jsme pro vás připravili do pátého letošního čísla Opus musicum. Mám na mysli rozvětvenou pedagogickou problematiku, vztah učitel–žák, následování vzorů, či naopak popření předchůdců ve...