Obálky ročníku 2016 vytvořil respektovaný český malíř, kreslíř a grafik Miroslav Šnajdr (nar. 1938). Jeho zásahy do Janáčkovy partitury Smyčcového kvartetu č. 1 z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ z roku 2014 komentují partituru jednoho z nejintimnějších Janáčkových děl.
Říjen, 2016

Vážení a milí čtenáři,

studie Jany Laslavíkové, kterou vám přinášíme v tomto čísle, mapuje operní provoz bratislavského městského divadla v posledním desetiletí 19. století v době sílící maďarizace. Dočtete se, jakým způsobem ovlivnil divadelní život v té době německý ředitel Emanuel Raul. Výzkumem operních scén v tehdejší Praze, Brně, Olomouci, Bratislavě a dalších městech lze postupně rozkrývat úzké propojení mezi hudbou a dobovou společenskou situací v konkrétních regionech a městech. Základní výzkum nadále odhaluje a potvrzuje, že hudba fungovala jako politikum. Hudba jako ideový štít sehrála svou roli i v předválečných bojích o Dvořáka, které navázaly na ještě starší...