Obálky 2015 zdobila díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého výtvarného umění 20. století Zdeňka Sýkory, Na obrázku: Linie č. 158, 1998, akryl / plátno, 140 x 140 cm, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, foto Hana Hamplová © Archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových, Louny
Únor, 2016
Vážení a milí čtenáři, nový kalendářní rok 2016 přichází ruku v ruce s dalším ročníkem hudební revue Opus musicum. Obálky osmačtyřicátého ročníku budou zdobit kresby Miroslava Šnajdra. Výtvarník a hudebník v jedné osobě zvolil partituru Janáčkova Smyčcového kvartetu č. 1 z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ a svébytnými zásahy do partitury vyjádřil svůj individuální prožitek z konkrétní hudby.

Vážení a milí čtenáři,

nový kalendářní rok 2016 přichází ruku v ruce s dalším ročníkem hudební revue Opus musicum. Obálky osmačtyřicátého ročníku budou zdobit kresby Miroslava Šnajdra. Výtvarník a hudebník v jedné osobě zvolil partituru Janáčkova Smyčcového kvartetu č. 1 z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ a svébytnými zásahy do partitury vyjádřil svůj individuální prožitek z konkrétní hudby. Existuje celá řada způsobů, jak hudbu prožívat. Některé z nich vám zprostředkovaně přinášíme v rámci textů na našich stránkách. I v letošním roce jsme zachovali obvyklou strukturu jednotlivých rubrik. V tomto čísle jsme však přeci jen poněkud nezvykle do rubriky událostí zařadili...