Opus musicum 2/2018

Autor obálky: 
Chalánková, Vendula
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

velikonoční období již pominulo, my se k němu však ještě vrátíme v následujícím čísle, kdy vám přineseme recenzi brněnského Velikonočního festivalu duchovní hudby. A co vás čeká s aktuálním číslem, které právě držíte v ruce? Vracíme se v něm k několika tématům, které jsme předestřeli již v loňském ročníku. Najdete zde například recenzi opery o životě Boženy Němcové, jejíž libreto vzniklo na základě spisovatelčiny dochované korespondence. Toto dílo jsme představili v minulém roce prostřednictvím rozhovoru s autorkou jeho hudby, Lenkou Notou. Druhý „návrat“ představuje jedna ze studií, která se věnuje tematice folkloru v české jazzové a tzv. vážné hudbě. Doplňuje tak předchozí dvě studie (Tomáš Koutný, Folklorní inspirace v raném tvůrčím období Otmara Máchy, 1/2017; kol. aut., Folklorní inspirace v tvorbě českého tradicionalisty, modernisty a jazzmana, 4/2017), které vznikly v rámci kolektivního vědeckého projektu Univerzity Palackého v Olomouci. Letošního ze všech stran skloňovaného státního výročí 1918/2018 se letmo dotkne další ze studií, připomínající velice zajímavou osobnost Čeňka Strouhala a její dopad na současnou hudební akustiku. O tom, že výraznou osobností nemusí být jen postava historická, vypovídá aktuální rozhovor s houslařem Janem Baptistou Špidlenem – nehovoří však jen o době současné, vrací se též k minulosti, a všechny jmenované příspěvky tak cosi spojuje. Jako by se neustále, byť třeba i nenápadně dotýkaly tématu původu, kořenů, ať již v nejobecnější rovinně společenské, či v té nejsubjektivnější rovině osobní. Ostatně v dnešní uspěchané době je téma kořenů jako symboliky pevného ukotvení značně aktuální – v nedávné době tento motiv úspěšně použil jako vyústění celého filmu a v podobě jakéhosi rozhřešení hlavního hrdiny Paolo Sorrentino (Velká nádhera, 2013). Křesťanská misionářka v Africe v něm přijíždí navštívit Řím a s moudrostí ženy více než stoleté odpovídá na otázku, proč jí ve svém misijním působišti jen kořínky rostlin, s úsměvem: „Protože kořeny jsou důležité!“. Takto vytržena z kontextu vyznívá její odpověď zdánlivě komicky, v konfrontaci s filmovým příběhem však ztrácí veškerou banalitu. Přeji Vám příjemné počtení! Tereza Žůrková

OBSAH

STUDIE

Význam Dobroslava Orla pro formování Společnosti pro hudební výchovu ve světle pramenů z jeho pozůstalosti • Kateřina Andršová
Sto čtyřicet let zvláštního vyluzování tónů. Připomínka klíčové práce Čeňka Strouhala a její dopady na dnešní akustiku a organologii • Viktor Hruška
Folklorní inspirace v hudbě Emila Viklického: spolupráce s Jiřím Pavlicou a Zuzanou Lapčíkovou v 90. letech • Aneta Vondráčková

UDÁLOSTI
Caldarova Maddalena se opět kála u nohou Kristových • Petr Slouka
„Jsem kněžna bláznů.“ Komorní opera o Boženě Němcové • Kateřina Hnátová
Originální dopisy Bohuslava Martinů putovaly do Poličky • Monika Holá
Moravská galerie. Jiří Rathouský: Starci na chmelu • Marta Sylvestrová 56

ROZHOVOR
„Otec byl rád, že mohl své znalosti někomu předat, a já jsem rád, že jsem je mohl přijmout.“ Rozhovor s Janem Baptistou Špidlenem • Tereza Žůrková

RECENZE
Jaroslav Šeda: Viktor Kalabis • Anna Šerých
Josef Ruszelák: Život je za dveřmi. Obrazy * lidé * vzpomínky * události • Jindřiška Bártová

INFOSERVIS

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.