Opus musicum 1/2021

Autor obálky: 
Jiří Šigut
Cena: 100 Kč

Signály ze světa, novinky z domova

Začátkem letošního roku vzbudil Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pozornost oznámením, že jeho novým šéfdirigentem bude Simon Rattle. Patrně nejslavnější dirigent současnosti opouští Londýnský symfonický orchestr a od sezóny 2023/24 se jeho hlavním působištěm stane Mnichov. Zatímco bavorští rozhlasoví symfonikové získali skvělou náhradu za zesnulého Marisse Jansonse, jejich kolegové v Londýně mnoho důvodů k radosti nemají. Dirigent už v průběhu minulého roku upozorňoval na tíživou ekonomickou situaci LSO, který dostává jen minimum veřejných peněz a většina jeho příjmů pochází z koncertů. Rattle také byl a je hlasitým odpůrcem brexitu, který klade umělcům do cesty řadu praktických překážek – přinejmenším co se týká cest za prací, na nichž jsou vesměs závislí. Rattle při svém rozhodování o odchodu do Mnichova pravděpodobně také věděl, že nový koncertní sál, jehož vznik prosazoval, se v Londýně stavět nebude. Výměna samostatného orchestru v Londýně za veřejnoprávní instituci v Bavorsku dává tušit, jaký směr nabere pohyb v kulturních organizacích celé Evropy. Rattle vyslal do světa signál, na který by se nemělo zapomínat. Neustávat v práci je ale v současné době snad jediný způsob, jak ze všech chmurných výhledů nezešílet. Opus musicum v minulém roce ustálil složení nové redakce a skončila také digitalizace kompletního archivu – v současné době vše směřuje k jeho zveřejnění online. Finalizace projektu ještě chvíli potrvá, ale cíl je již na dohled. Přístup do digitálního archivu se stane součástí předplatného, které zůstává ve stejné výši. Blíží se také spuštění nového webu. Přinese více samostatného obsahu – hudebních tipů, playlistů a zajímavostí provázaných s vědeckou základnou časopisu. Ta zůstane zachována co do obsahu i objemu při nižší periodicitě čtyř čísel za rok. Větší interval mezi jednotlivými čísly představuje především více prostoru pro zvyšování kvality textů. Studie Lubomíra Spurného a Davida Vondráčka přiblíží Gideona Kleina jako klavíristu i tvůrce sborových skladeb. Jana Spáčilová a Iva Čermáková analyzují Stabat mater skladatele Girolama Pery. Nedávno zesnulému Pavlu Blatnému a jeho skladbám třetího proudu věnoval svou studii Jan Pudlák. Na ni volně navazuje průvodce světem jazzových mší od Jana Daleckého, který tím zároveň připomíná 100. výročí narození Gustava Broma. Kompletu svých nahrávek se konečně dočkal český tenorista Karel Burian – je mu věnována nejen recenze, ale také reflexe pěvcova prasynovce Jana Buriana. Vydání pamětí Emanuela Chvály hodnotí Ondřej Šupka. Deset skladatelů v anketě prozradí, co dělali v prvním roce prožitém s covidem, knihovna představuje útržky paměti Jiřího Černého. Milé čtenářky, milí čtenáři, přeji vám pěkné chvíle s Opus musicum.

Boris Klepal, šéfredaktor

OBSAH

STUDIE

Gideon Klein, klavírista terezínského ghetta • LUBOMÍR SPURNÝ • Skladatel v roli významného interpreta

Sborová tvorba Gideona Kleina z terezínských let ve vybraných příkladech • DAVID VONDRÁČEK • Zamyšlení nad estetickou a technickou rovinou Kleinovy sborové tvorby

Benátský skladatel Girolamo Pera a jeho Stabat mater pro biskupa Schrattenbacha z roku 1737 • JANA SPÁČILOVÁ, IVA ČERMÁKOVÁ • Nález autografu v knihovně benátské konzervatoře

Pavel Blatný. Na vlnách třetího proudu • JAN PUDLÁK • Významné tvůrčí období nedávno zesnulého skladatele

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Jazzová mše a její cesta dějinami I • JAN DALECKÝ • Důkladný pohled na propojení jazzu s duchovní tematikou se zvláštním zřetelem na Jaromíra Hniličku a Orchestr Gustava Broma

Prokletý umělec života Karel Burian • JAN BURIAN • Písničkář, cestovatel a dokumentarista reflektuje osobnost svého prastrýce

ROZHOVOR

Čas na práci i na krize. Kompozice a život v prvním roce covidových omezení • BORIS KLEPAL • Deset skladatelek a skladatelů odpovídá na jednu anketní otázku

GALERIE – KNIHOVNA

Napřeskáčku 1 • ROBERT ŠKORPIL • Hudební kritik Jiří Černý a sebrané útržky jeho vzpomínek

KRITIKA

Český hrdina pro německé mýty. Karel Burian: Kompletní nahrávky 1906–1913 • BORIS KLEPAL • První vydání nahrávek mimořádného českého tenoristy

Emanuel Chvála: Z mých pamětí hudebních • ONDŘEJ ŠUPKA • Významný počin současné hudební historiografie

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.