Opus musicum 5/2010

Autor obálky: 
Monogramista T.D
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

zdá se to být už mnoho let, kdy se Československo rozdělilo na republiku
Českou a Slovenskou. Politická hranice byla vytyčena, státní celky začaly
fungovat samostatně, přesto se cítím rozporuplně, když cestuji do Bratislavy
do divadla nebo na koncert, vyměňuji si na cestu eura a odjíždím vlastně
do zahraničí. V Čechách vnímáme Slováky stále jako nejbližší kolegy,
nejen uvnitř muzikologické obce nebo v hudebním světě obecně, nejinak je
tomu jistě i v ostatních užších společenstvích. Z pracovních vztahů se vyvinula
mnohá letitá přátelství, osobních a  rodinných vazeb je nepočítaně.
Proto jsme se rozhodli toto číslo Opus musicum věnovat našim slovenským
kolegům a  dát jim prostor, aby prezentovali současnou slovenskou scénu
českým čtenářům. Studie Zuzany Martinákové nám přiblíží slovenskou
kompoziční scénu v oblasti artifi ciální, Yvetta Kajanová nás provede svě-
tem slovenského jazzu a Robo Kolář nám představí formaci Frutti di Mare,
která byla svého času výrazným fenoménem kulturně-politickým. Kromě
exkurze na Slovensko přinášíme celou řadu událostí, především reportáže
z několika festivalů. Nezůstali jsme tentokrát jen u dění na Moravě, vedle
Brna, Jihlavy či Kroměříže se dočtete i o diskutované inscenaci z Bayreuthu.
V rozhovoru vám představíme mladou mezzosopranistku Janu Wallingerovou,
jejíž profesní i  osobní život je spjat s  Brnem a  je již ve  svém
mladém věku miláčkem brněnského publika. Nabízíme i recenze publikace
naší slovenské kolegyně Yvetty Kajanové a kompletní CD nahrávku smyč-
cových kvartetů Miloslava Ištvana. Věřím, že si z  naší nabídky vyberete
a čtení ve slovenském jazyce vám nebude činit potíže. Možná zavzpomíná-
te na tradiční pondělní televizní inscenace Slovenské televize, které patřily
před rokem 1989 k tomu nejhodnotnějšímu, co televize divákům nabízela
. Pokud tuto dobu nepamatujete, stačí zajít do libovolného českého divadla
(o televizní tvorbě nemluvě). Byla by to spíše náhoda, kdybyste nenarazili
ani na jednoho slovenského herce. V hudebním světě je situace obdobná.
Možná budete mít po  přečtení celého časopisu dojem, že Československo
svým způsobem stále existuje.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Súčasná kompozičná scéna na Slovensku • Zuzana Martináková (str. 6)

Súčasná scéna slovenského jazzu – I. díl • Yvetta Kajanová (str. 20)

Frutti di Mare alebo rozvírený prach na bratislavskej alternatívnej scéne • Robert Kolář (str. 37)

Questenbergovi hudebníci v Brně - I. díl • Pavel Žůrek (str. 50)

Události

Concentus Moraviae 2010 – Baroko a jazz • Alena Borková (str. 65)

Brněnský varhanní festival 2010 – jubilejní • Hana Bartošová (str. 69)

Bayreuthský Lohengrin si lebedí v krysí laboratoři • Vladimír Čech/Karel Ludvík (str. 74)

Forfest Kroměříž na počátku třetí dekády existence • Jan Grossmann (str. 78)

Za poklady Broumovska • Martin Flašar (str. 84)

Emmertovo jubileum na Starém Brně • Vladimír Maňas (str. 88)

Vzkříšení Gustava Mahlera • Petr Spielmann (str. 91)

Mamzelle Nitouche v Ostravě dvakrát jinak • Kateřina Diváková (str. 95)

Rozhovor

Zefk u psal Janáček přímo pro mě (rozhovor s Janou Wallingerovou) • Kateřina Hnátová (str. 99)

Recenze

Yvetta Kajanová: Postmoderna v hudbe • Martin Flašar (str. 103)

CD Miloslav Ištvan: Complete Works for String Quartett • Jindra Bártová (str. 105)

Infoservis (str. 107)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.