Opus musicum 5/2009

Cena: 70 Kč

OBSAH

Studie

str. 4
Josef Berg a jeho dosud neznámé
Obrazy z dějin národa českého - Peter Marek

str. 10
Vladimír Lébl: Integrační tendence soudobé hudby - Filip Johánek

str. 14
Čtyřicet let poté: Expozice experimentální hudby
očima tehdejší kritiky - Miloš Zapletal

str. 23
Hudební tvorba jako improvizace –
pouto k tradici, společenství a mýtu geniality - Petr Drkula

str. 29
Několik poznámek k pochopení neoklasických modifikací
v tvorbě Sergeje Prokofjeva - Karel Dichtl

str. 33
Moje hudební rozpomínání - Jiří Vysloužil

str. 36
Je psaní průvodních textů a kritik opravdu tak snadné? - Petar Zapletal

Rozhovor

str. 40
Kultura je vždy tou nejlepší vizitkou
Rozhovor s Aleksandarem Markovićem - Martin Flašar

Události

str. 42
Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně - Karol Frydrych

str. 45
Vrcholné léto na Ostravských dnech 2009 - Tomáš Kučera

str. 47
Moravský podzim nevyzpytatelný - Boris Klepal

str. 51
Poznámky k Moravskému podzimu 2009 - Alena Borková

str. 52
Skladby Jiřího Bezděka v novém plzeňském koncertním sále - Vlasta Bokůvková

str. 53
Více Nováka! Novákovské dny v Kamenici nad Lipou - Marie Fronková

Recenze

str. 56
Alois Hába: Harmonielehre des diatonischen, chromatischen
Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel-Tonsystems - Lubomír Spurný

str. 58
Musicologica Slovaca et Europea XXVI:
Musical Culture in the Vision of Information Society - Yvetta Kajanová

str. 61
Yvetta Kajanová: Gospel music na Slovensku - M. Satová Ferjenčíková

str. 63
CD Ernest Bloch: Violin Works - Hana Adámková

str. 65
CD Ernest Bloch: Violin Works - Alena Borková

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.