K provozování světské instrumentální hudby v rajhradském klášteře v 2. polovině 18. století

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 3/2013

PAVEL ŽŮREK

Matěj Benedikt Rutka (1745?–1824), varhaník
– skladatel – úředník, a jeho význam pro
hudební kulturu rajhradského kláštera

Matěj Benedikt Rutka (1745?–1824) je posledním z dosud známých varhaníků rajhradského
benediktinského kláštera 18. století, který byl zároveň i skladatelem. Z hudebních i nehudebních
pramenů je však zřejmé, že těžištěm jeho činnosti pro klášter se nestalo komponování
ani školské záležitosti, jako u jeho předchůdců v této funkci. Spíše než skladbě se podle
dochovaných pramenů věnoval aktivnímu hraní na varhany a klavír, komorní hře, dále pořizování,
a tedy s největší pravděpodobností i provádění virtuózních skladeb pro klávesové
nástroje, a participaci na klášterním hudebním provozu. Cílem této studie je představit dosud
neznámého varhaníka a skladatele moravské chrámové hudby druhé poloviny 18. století
a jeho vliv na hudební kulturu rajhradského kláštera v době jeho tamějšího působení.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.