Brněnská opera Argippo z roku 1733 ve světle nových výzkumů

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 2/2013

JANA SPÁČILOVÁ

Historické okolnosti první sezóny brněnské opery 1732/33 jsou vyčerpávajícím způsobem
zmapovány v knize Margity Havlíčkové Profesionální divadlo v královském městě Brně (Brno
2009, německy jako Berufstheater in Brünn 1668–1733, Brno 2012). Stranou pozornosti
však dosud zůstal repertoár této úvodní staggiony italského impresária Angela Mingottiho.
Jednou z prvních oper hraných v provizorním dřevěném divadle ve stavovské jízdárně byl
Argippo skladatele Antonia Costantiniho – titul, který má úzkou spojitost s českými zeměmi,
především kvůli Vivaldiho zhudebnění v roce 1730 pro Prahu. Nově nalezené prameny
osvětlují nejen okolnosti vzniku této opery, ale také významně přispívají k poznání putování
repertoáru italské opery za Alpami v první polovině 18. století.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.