Obálky 2015 zdobí díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého výtvarného umění 20. století Zdeňka Sýkory, Na obrázku: Linie č. 158, 1998, akryl / plátno, 140 x 140 cm, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, foto Hana Hamplová © Archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových, Louny
Vážení a milí čtenáři, je zajímavé objevovat, kolik odlesků má hudba, v jakých skupenstvích se nachází a jakých proměn v průběhu času doznává.

Vážení a milí čtenáři,

je zajímavé objevovat, kolik odlesků má hudba, v jakých skupenstvích se nachází a jakých proměn v průběhu času doznává. Studie Jany Perutkové dokazuje, že moravská šlechta se identifikovala s vídeňským panovnickým dvorem zejména prostřednictvím provádění hudebně dramatických děl na šlechtických sídlech – je tu tedy hudba jako známka sociální příslušnosti, typ hudební produkce potvrzující společenský status. Studie Jiřího Zahrádky přibližuje genezi Janáčkovy opery Věc Makropulos ve světle bohaté korespondence. Sledujeme, jak odlišně na literární námět nahlížel autor původní divadelní hry, hudební skladatel coby libretista, překladatel libreta, jednotliví...