Obálky 2015 zdobí díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého výtvarného umění 20. století Zdeňka Sýkory, Na obrázku: Linie č. 158, 1998, akryl / plátno, 140 x 140 cm, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, foto Hana Hamplová © Archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových, Louny
Prosinec, 2015
Vážení a milí čtenáři, konec roku vybízí téměř každého k úvahám nad uplynulým obdobím. Bilancování ale provází nejen konec roku, nýbrž i významná výročí.

Vážení a milí čtenáři,

konec roku vybízí téměř každého k úvahám nad uplynulým obdobím. Bilancování ale provází nejen konec roku, nýbrž i významná výročí. Několik úvah a zamyšlení proto naleznete i v posledním letošním vydání časopisu Opus musicum. Již v předešlých číslech jsme upozornili na konferenci K odkazu Vladimíra Helferta i na současně probíhající výstavu věnovanou tomuto zakladateli brněnské muzikologie. Aktuální číslo našeho časopisu přináší nejen vzpomínku na tři významné Helfertovy žáky, ale také na letos zesnulého brněnského skladatele Františka Gregora Emmerta. Ačkoli obě osobnosti dělí více než půl století, jsou dokladem toho, jak významný a silný může být vztah mezi...