Petr Veselý, Cedulky, 2008-9, email na sololitu / Kresby a obrazy Petra Veselého zdobí obálky hudební revue Opus musicum 2014

Aktuální číslo Opus musicum 3-2014 je oslavou léta, tvořivosti, inspirace a průniků. Hned první studie Pavla Sýkory o Monteverdim a jeho inspiraci starověkými texty je důkazem, že vše plodné se rodí v interakci. Slovo inspirovalo hudbu a mísení hudebních stylů přineslo do hudby dramatismus. Na stránkách nového čísla najdete studie, recenze hudebních událostí, publikací a nahrávek. Rozhovor jsme tentokrát vedli s Vladimírem Franzem, hudebním skladatelem, teoretikem a aktuálně i politikem.