Obálky ročníku 2016 vytvořil respektovaný český malíř, kreslíř a grafik Miroslav Šnajdr (nar. 1938). Jeho zásahy do Janáčkovy partitury Smyčcového kvartetu č. 1 z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ z roku 2014 komentují partituru jednoho z nejintimnějších Janáčkových děl.
Únor, 2016

Vážení a milí čtenáři,

vymezení centra a periferie má (nejen) v oblasti kultury svá úskalí. Často bývají tyto termíny chápány jako výlučné protiklady, dichotomie. Je však možno periferie geografické slučovat s těmi kulturními? Je správné vnímat slovo regionální nutně ve významu provinční? A není hudba a kultura z jistého pohledu exteritoriální, tedy vázána nikoli na geograficky vymezené struktury, ale spíše na instituce a osobnosti? O tom, že téma kulturních center a periferií provází hudbu v celé její historii, se můžete dočíst téměř ve všech příspěvcích aktuálního čísla. V posledních letech nebývá zvykem, aby součástí časopisu Opus musicum byla rubrika, kterou bychom...