Obálky 2015 zdobí díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého výtvarného umění 20. století Zdeňka Sýkory, Na obrázku: Linie č. 158, 1998, akryl / plátno, 140 x 140 cm, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, foto Hana Hamplová © Archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových, Louny
Vážení a milí čtenáři, nový rok může potvrdit trvanlivost starých hodnot a osvědčených postupů, ale leckdy přináší i nové pohledy, nečekané syntézy a inspirativní průniky. Právě ony průniky by mohly být klíčovým slovem hned pro několik textů v prvním letošním čísle Opus musicum.

Vasyl Barvinskyj ‒ spojnice ukrajinské a české hudební kultury; Počátek románu ‒ vzájemné inspirace výtvarného, literárního a hudebního umění; německá hudební Olomouc 2. poloviny 19. století – linie separující preference německého a českého etnika. Mimochodem linie Vás budou provázet na obálkách naší hudební revue po celý rok 2015, a to na kresbách výtvarníka Zdeňka Sýkory. Jeho barevné linie působí graficky a zároveň snově, stávají se paralelou k myšlenkovým liniím a proudům uvnitř našeho časopisu, organicky do něho vrůstají. V kontaktu s výtvarným uměním zůstaneme letos i v pravidelné rubrice, kterou pro nás připravují kurátoři Moravské galerie. Ostatní rubriky najdete rovněž...