Obálky 2015 budou zdobit díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého výtvarného umění 20. století Zdeňka Sýkory, Na obrázku: Linie č. 158, 1998, akryl / plátno, 140 x 140 cm, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, foto Hana Hamplová © Archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových, Louny
Rok české hudby nepřinesl jen množství hudebněkulturních událostí, ale vznesl také otázku pozice české hudební vědy jako vědecké disciplíny v současné odborné i laické společnosti.

Nedávné 49. mezinárodní hudebněvědné kolokvium (Mýtus a skutečnost české hudební vědy, Brno, 24.−26. listopadu) i konference České společnosti pro hudební vědu (Stávající hudební instituce – jejich stav a perspektivy, Praha, 7.−8. listopadu) se pokusily o zhodnocení oboru institucionálně u nás ustanoveného před více než sto lety. Již klíčová slova programů těchto konferencí − perspektiva, tradice, budoucnost, mýtus − předestřela mnohé otazníky v nynějším postavení hudební vědy. V souvislosti se zhodnocením odkazu výrazných osobností, které bylo převažujícím námětem obou konferencí, a také vzhledem k výjimečné osobnosti letos zesnulé Svatavy Přibáňové, jsme se rozhodli rozšířit rubriky...